INTERREG IIIA HUSKUA logo  
Cezhraničná regionálna spolupráca troch krajín  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

Ciele projektu

Krátkodobým cieľom

projektu je zmapovanie energetického potenciálu biomasy spolupracujúcich pohraničných oblastí, pomoc pri tvorbe vyvíjajúcej sa cezhraničnej spolupráce v oblasti výroby a využitia obnoviteľných energií a tvorba energetického modelu biomasy. Podáme konkrétny návrh na koordinované energetické využitie biomasy a vytvoríme cezhraničný klaster biomasy. Počas projektu synchronizujeme pracovnú činnosť aktérov dvoch štátov.Dlhodobým cieľom

projektu je na základe vedeckého výskumu vytvorená sieť výrobcov a spotrebiteľov biomasy s cezhraničnou spoluprácou, aby sa lepšie využívali miestne energetické zdroje, zvýšila sa bezpečnosť dodávky energie, znížila sa závislosť od importu energie susediacich príhraničných krajoch  a zaťaženie životného prostredia z dôvodu výroby energie.

Výskum

Sekundárny výskum

Spracovanie štatistických údajov podľa odbornej literatúry týkajúcich sa energetického spracovania biomasy i poľnohospodárskych odpadov. Štatistická systematizácia údajov, zhodnotenie súčasného stavu.

Primárny výskum

Primárnym výskumom chceme zhodnotiť aspekty stavu i nárokov majiteľov a nájomcov pôdy, vedúcich pracovníkov krajov, regiónov i obcí, poľnohospodárskych, energetických i teplárenských dodávateľov.

Energetický model

Vypracovanie a prevádzkovanie pilotného poradenského systému a tvorba informačnej databázy.

S pilotným charakterom v jednom regióne oboch štátov zamestnáme odborných poradcov na dobu 1 roka. V súčinnosti s poradenským systémom vytvorenie cezhraničnej databázy energetického využitia biomasy.

Vypracovanie komplexného energetického modelu biomasy.

Na základe výsledkov výskumu a skúseností  poradenského systému sa vypracujú konkrétne návrhy a taktiež komplexný energetický model biomasy vzťahujúci sa na jednotlivé kraje,  regióny.

Vypracovanie základov klasterovej organizácie.

S ohľadom na výsledky výskumu a vzťahy vytvorené v rámci poradenského systému vypracovanie klasterovej organizácie.


 

SPONZORI PROGRAMU


eu_flag


Slovenska polnohospodarska univerzita Nitra logo


HUSKUA logo


esf_logo

 
 
Aktualizované: 31.7.2007            
Webdesign: Segal s.r.o.